ForsideLogInfo

Geigertæller Odense, DK

Graferne viser det aktuelle niveau af radioaktivitet målt med en geigertæller placeret i Odense. Geigertællerens rør er placeret, så det måler på luft udefra.

Geigertælleren kan detektere radioaktiv stråling, når en alfapartikel, betapartikel eller gammafoton støder sammen med et atom i geigerrøret, og atomet dermed ioniseres. Der ligger en høj spænding over geigerrøret, og ioniseringen skaber en kortvarig strøm, som måles af geigertælleren.

Enheden på graferne er antal detektioner pr. minut (Counts Per Minute, CPM). For radioaktivitet dvs. styrken af en radioaktiv kilde bruges normalt enheden Becquerel (Bq), der repræsenterer antal radioaktive henfald pr. sekund. I dette tilfælde er den radioaktive kilde partikler i luften udenfor, som passerer forbi geigerrøret, og der er flere faktorer, som ikke kendes, eks. geigerrørets følsomhed, luftmængde osv. Geigertælleren er altså ikke kalibreret, og graferne kan derfor kun vise, om radioaktiviteten er stigende eller faldende.

Geigertælleren er opstillet privat. Den blev første gang opstillet i 2004, men blev senere taget ned igen pga. en flytning. Den er nu opstillet igen i 2022 motiveret af konflikten i Ukraine. Data deles gerne, dog uden ansvar for kvalitet eller tilgængelighed. For mere information kontakt Kjeld Jensen